Kulturfabrikker

Vi har valgt å legge alle egne prosjekt, produksjoner og kurstilbud inn under ulike «fabrikker». Hver fabrikk har en avdelingsleder og sitt eget innhold, men under produksjoner som favner om alle fabrikkene så samarbeides det på tvers. Trykk deg gjerne inn for å se hvilke prosjekter, kurs og tilbud hver og en har akkurat nå. Fabrikkene har tilbud for alle aldre! Etter hvert som behovene melder seg vil vi by på utvidelser, justeringer og mer innhold. I forbindelse med pandemien vil tilbudene være begrenset og i samsvar med smittevernrådene.

Dansefabrikken

Kristine Bore Sandsmark

Dansefabrikken tilbyr ulike kurs, klasser og produksjoner innenfor  dans og bevegelse.

Info Dansefabrikken 

Teaterfabrikken

Iren Førland

Teaterfabrikken tilbyr kurs og produksjoner innenfor teater, drama og scenisk utfoldelse.

Info Teaterfabrikken 

Musikkfabrikken

Jakob Gusevik Wredstrøm

Musikkfabrikken tilbyr miljø, og ulike aktiviteter og prosjekter innenfor rammen musikk.

Info Musikkfabrikken